Paykhanar rastar pase fola r betha kora

Hassan babu asked 1 year ago

Sir amr problm ta ki bolben,Amr paykhanar rastar aktu pase, aktu fule gesilo, fast time ami alakar fermecy theke osud khai oi ta te kono upokar pai nai Pore Dhaka medical jai, oi somoy oi jaiga ta onk fule gese r betha jala pora korto, dhaka medical jawar por kisu medicine dey sei gulo kheye fola ta kisu ta kome bt 2/3 months hoye gese gese akhono susto hote hoi nai, moll teg korar por betha ta bare, r oi jayga ta fula ase aktu, oi tar 2 ta muk ase, jodi muk ta bondo hoy tahole betha ta bare, abar muk khule puj ber hole betha ta kome jay,, Plz janaben ata ki rog, r atar koronio ki, ki korle susto hobo